בר יועצי בטיחות בע"מ
 הינה חברה ששמה את הבטיחות במרכז חזונה. החברה פועלת בשלושה מישורים עיקריים. תכנון בטיחות אש, ניהול ופיקוח בטיחות, הדרכת עובדים.

בראש החברה עומדים אילן סימן טוב (מנכ"ל) מוסמך בניהול מצבי חירום ואסון מאוניברסיטת בן גוריון, וצוות עובדים המומחים בתחומי הנדסה, אדריכלות, ובטיחות.

חברת  בר יועצי בטיחות בע"מ  מציעה מגוון שירותים שיעזרו לארגון שלך לעמוד בדרישות החוק והתקנים ולהשיג סביבת עבודה בטוחה לעובדים. צוות היועצים הכולל בתוכו, מומחים בתחומים השונים, מפקחי בטיחות ויועצי בטיחות אש.

שירותי בטיחות וגיהות תעסוקתית במפעלים

ממונה בטיחות הוא תפקיד בעל חשיבות מכרעת לעבודתם התקינה של מפעלים, בתי עסק וארגונים גדולים.
בשנים האחרונות עלתה קרנו של ממונה הבטיחות שכן מנהלים החלו להבין שתכנון נכון של הבטיחות והגהות ודאגה לשלום העובדים והלקוחות הם מה שעושה את ההבדל בין תאונה להצלחה.

תפקידיו

תפקיד ממונה על הבטיחות מוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות, 1996). מתפקידו של ממונה בטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות , לסייע לאנשי צוות הניהול בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית ולקדם את התודעה בנושאים אלה תוך ביצוע המשימות הבאות:

1. לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד.

2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים.

3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות בתהליכי העבודה, במתקנים,בציוד ובחומרים.

4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים, 1984).

5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית בטיחות, 1984).

6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות.

7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים.

8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע.

9. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על סיכונים בעבודה, לדווח למעביד במקרה של הפרתן.

10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

11. לוודא ביצוע בדיקות ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין.

12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הנדרשות בחוק או בתקנות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את תוצאותיהם והאמצעים שיש לנקוט.

14. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של העובד ולדווח על כך למעביד.

15. לוודא קיום תכנית למצבי חירום.

תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו), קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה, מקום עבודה אחר שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח אזורי, שיש למנות ממונה על הבטיחות או לחילופין מקום עבודה/ ארגון הרוצה לעלות את רמת הבטיחות בתחומו.

המשאב האנושי הוא המשאב העיקרי בכל ארגון, לכן שמירה על בטיחותו וסביבת עבודתו היא מרכיב חיוני, אשר יכול לסייע בהצלחת המפעל מחד, שמירה על בריאותו הינה עמידה בדרישות החוק מאידך אך העיקר היא חובתנו המוסרית כמעסיקים לוודא חזרתו של העובד הביתה בריא ושלם למשפחתו ועיסוקיו בתום יום העבודה. חברת "בר יועצי בטיחות" מציעה מגוון שירותים שיעזרו לארגון שלך לעמוד בדרישות החוק והתקנים ולהשיג סביבת עבודה בטוחה לעובדים.


להלן מגוון השירותים :

  • הכנת תוכנית בטיחות וסקרי סיכונים.
  • כתיבת הוראות ונהלי בטיחות וגהות והטמעתם.
  • שירותי ממונה בטיחות חיצוני לפיקוח, הטמעה וניהול הבטיחות במפעל או בארגון.
  • יעוץ ופיקוח בטיחותי במהלך תכנון, הקמה ופירוק תשתיות לאירועים ומבנים ארעיים
  • סקר בריאות תעסוקתית / גיהות תעסוקתית – ארגונומיה, חומרים מסוכנים, מיפוי אזורי רעש מזיק
  • סקר סיכוני בטיחות וגהות למבנים ציבוריים, אולמות ספורט ואירועים, בריכות, גני ילדים ועוד.
  • ליווי מקצועי וייצוג לקבלת רישוי ואישורים מן הרשויות, כגון אישור כיבוי אש, רישיון עסק.
  • הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים, כגון קורס נאמני בטיחות, בטיחות בעבודה, ציוד מגן אישי וכדומה.
  • הכשרות עובדים לבטיחות ועבודה בגובה בהתאם לתקנה החדשה.

 


מעוניין/ת לקבל מידע נוסף?
השאיר/י פרטים ונשמח לעמוד לשירותך!


 
קייטנות
מבדקי בטיחות לקייטנות
"בר יועצי בטיחות" תנחה אתכם בתהליך לקבלת אישור בטיחות להפעלת קייטנה, בהתאם לדרישות חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 ותקנות הקייטנות(רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994
 
הדרכה בגובה
אנו מקיימים קורסים והכשרות עובדים לבטיחות ועבודה בגובה בהתאם לתקנה החדשה
 
תוכנית לניהול הבטיחות
חברתנו תשמח להיות חלק מתהליך הכנת תוכנית בטיחות הנדרשת עפ"י התקנה, ולעניק לכם מניסיוננו הרב התחום. 
2all - בניית אתרי אינטרנט