בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

 
מבדקי בטיחות קייטנות
 
 
 
 
בחודשי הקיץ מופעלות במדינת ישראל כ 2,500 קייטנות. הפעלת קייטנה מותנית בקבלת אישור בטיחותי על
תקינות המבנה והמתקנים ובהכשרת המדריכים בהוראות ובהנחיות של הבטיחות.
 
הקייטנה מהווה עבורנו "מקלט" שילדינו מבלים בו את רוב שעות היום, מתוך הנחה ותחושה כי המקום בטוח בעבורם
ועל כן ישנה חשיבות רבת היקף למתן הדעת והעלאת המודעות לכל נושא מניעת תאונות, לבחינת התשתיות וסידורי
הבטיחות ולהכנת הצוות האחראי והמדריכים להתמודדות עם תרחישים ואירועים ולמתן מענה ראשוני לילדינו.
 
בטיחות ורישוי בקייטנה הינם דרישות החוק והתקנות במדינת ישראל אשר חלילה במקרה של אירוע ימוצה הדין מול
האחראים באם לא פעלו בסבירות הראויה להגנה על בטיחותם ובריאותם של ילדינו.

תהליך קבלת האישור יתבצע כדלקמן :

ביקורת מקדימה באתר הקייטנה, מתן הנחיות לפעילות בטוחה ואישור להפעלת הקייטנה בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל
משרד החינוך וגורמי הרישוי.
בדיקה יסודית בשטח הקייטנה ולאחר תיקון הליקויים במידה וקיימים מקבלת הקייטנה אישור בטיחות סופי.

בנוסף חברתנו תבצע הדרכות בטיחות לצוות הקייטנה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל וקבלת אישור הדרכה .

הקדימו לאשר את הקייטנה, פעלו בהתאם לדרישות החוק והתקנות והגנו על ילדינו. אנו כאן בכדי לסייע לכם.
 
 
 
logo בניית אתרים