בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!פיקוח בטיחות בבניה ובניה הנדסית

"בר יועצי בטיחות" מציעה פיקוח בטיחות הקמה. ההצעה כוללת הגדרת מדיניות הבטיחות באתר
עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 1970 , צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ו 1959.
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 1988.

מינוי מפקח בטיחות במשרה מלאה (FREELANCER ) עפ"י דרישות וצרכים ובהתאם ללוחות הזמנים של ביצוע הפרויקט.

  • הכנת תוכנית מערך המבנים באתר.
  • דרכי תנועה, צירים/דרכים לשינוע חומרים ציוד.
  • מיקום חומרים באחסון, מבני עזר, מחסנים.
  • הכנת סקרי סיכונים פוטנציאליים באתר ותכנון אמצעי בטיחות.
  • קביעת נהלים: הדרכות, בדיקת ציוד, ביקורת מפגעים, רשימות מעקב ציוד וכו'.
  • הרשאות עבודה לביצוע עבודות מסוכנות.
  • נוהלי חרום.
  • פיקוח, פיקוח, פיקוח...


logo בניית אתרים