בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

 
סקרי סיכונים ומפגעים
 
המושג "סקר סיכונים" ( risk assessment ) הינו תהליך הניתן ליישום בכל פעילות. תהליך זה מיישם גישה פרו אקטיבית, גישה מובנית
 
ושיטתית לטיפול בסיכונים ומטרתו לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בעובד ובציוד במהלך ביצוע עבודה.
 
באמצעות ניסיון מצטבר, ידע טכני וחשיבה בונה, "בר יועצי בטיחות" תוביל למינימום את ההסתברות שתיגרם תאונת עבודה או
 
מחלת מקצוע.
 
 
"בר יועצי בטיחות" תבצע עבור המפעל סקר סיכונים ומפגעים שיכלול את כל אלו :
  • זיהוי גורמי הסיכון הקיימים במערכת וזיהוי תרחישים מזיקים (mishaps)
  • הערכת רמת הסיכון הגלומה בגורמי הסיכון.
  • קבלת החלטה על מידת הנסבלות של הסיכונים שהוערכו
  • קביעת אמצעי מנע (countermeasures) למזעור הסיכונים.
  • יישום אמצעי המנע, מעקב ובקרת ביצוע.
 
סקר סיכונים (RISK ASSESSMENT)  הנו כלי רב עוצמה למיפוי סיכוני בטיחות וגיהות סקר זה נדרש
 
בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1– 1954, בסעיף 8ד(ב) לחוק (הכנת תוכנית בטיחות ונושאים נוספים).
 
תוצאות הסקר מקנות תמונה מלאה ל"תופש המפעל" בדבר הסיכונים הקיימים במפעל ומגוון הפתרונות המומלצים בכדי למזער
 
את הסיכון ולמגר את המפגע. תופש המפעל יוכל לבצע הערכה של הסיכון ובקרה שנתית , מיפוי של ציוד מגן אישי נדרש,
 
הדרכות בטיחות, שילוט בטיחות, בדיקות רפואיות וציוד הנדרשות בהתאם לחוק והתקנות.
logo בניית אתרים